Fjellgudstjeneste på Sikkajavre

Den årlige fjellgudstjenesten på Sikkajavre ble holdt skjærtorsdag den 5. mars 2012, slik tradisjonen har vært de siste 20 år.
Det ble bedre vær enn meldt og det kom flere folk enn forventet, mer enn 50. Det var meldt snøbyger, men det ble heldigvis oppholdsvær med mange solgløtt. Grendelaget sto for det praktiske med tilrigging og kaffekoking, og årets konfirmanter hjalp til.

Mens antallet tilhørere har vært litt nedadgående de siste årene var det i år en økning.