Flom 16 mai 20010
          I Sørkjosen måtte mange flytte ut av hjemmene sine mens flommen var på det verste. Heldigvis var det
             maskiner på plassen som straks kunne settes inn i oppryddingsarbeidet. Det var et jordras som demnet
             opp elva

   
Jernelva Sørkjosen   Jernelva Sørkjosen Rotsundelv