Søppeldagen 3 juni 2010

 
         
         
         

 Langs gammelveien og hele dalen var det skoleungene som startet dagen med å plukke søppel.