Rotsundelv skole fyller 50 år.

Akkurat som ved åpninga den 21. oktober 1961, ble 50 års dagen feiret i pomp og prakt. Jubileumskomiteen hadde arbeidet et helt år med programmet for dagen. Det var omvisning, underholdning, kafe, middag, lysbilder, klassebildeutstilling, og mye mye mer. Mange brukte lang tid foran klassebildene for å finne ungdomsbilder av seg selv og kjente.
Klikk på bildene!
Johanne Båtnes (bilde) nåværende rektor, ønsker velkommen og forteller om skolen i dag.

Underholdning:
Se små filmklipp:       Video 1 dans     video 2 sang       video 3 sketsj     video 4 sang   video 5 dikt 
Turid Fredriksen, bilde nedenfor) hadde på kort varsel påtatt seg jobben som konferansier, en rolle hun kom godt utav. Likt Dorte Skappel skiftet hun antrekk hver gang hun kom fram på scenen. Men påtroppende ordfører
Lidvart Jakobsen
(bilde) lot seg ikke affisere. ”Jeg har jobbet i lag med Turid og har sett henne i forskjellige antrekk før”, sa han.

Bevaring av grendeskolene var kanskje den viktigste valgkampsaken som brakte Lidvart til ordførerstolen. ”En skole er noe mer enn et sted hvor man går og lærer” sa ordføreren. Neste høst skal etter planen Oksfjord skole gjenåpnes.
Underholdning:
Se små filmklipp:
Video 6 sketsj      Video 7 sang       Video 8 sang      Video 9 sang     Video 10 sang    
Magnus Moe var med på å reise skolen. Han er en god forteller og det var interessant å høre på. Da skolen sto ferdig i 1961 var det fylkets fineste skolebygning. Blant annet var vinduene sparklet og malt hele 3 ganger! Alle var stolte over praktbygget da skolen skulle åpnes og for Magnus var det den gang utenkelig at han skulle oppleve at den ble truet med nedleggelse, slik som for 2 år sida.
Selv har han nyttet som bolig den tidligere skolestua på Langli i Rotsundelv som var bygd i 1866. I den har både han, faren og bestefaren hatt sin skolegang. Gammelskolen var i bruk nesten 100 år.
Jens Mathisen (bilde) har vært vaktmester ved skolen. Han redegjorde for tekniske installasjoner, utbygninger og oppgraderinger som er foretatt i årenes løp.

Laurits Hansen fra Skjervøy deltok under bygginga av skolen som maler. Han fortalte blant annet om den tids lettvinte omgang med løsningsmidler. De brukte store mengder kvistlakk og gikk i en evig rus i maleperioden. Om det har noe med kvistlakken å gjøre, men Laurits er i alle fall en blid og smilende mann.
Reidar Alvestad hadde tatt den lange turen fra Larvik til Rotsundelv for å overvære feiringa.
Han hadde sin første lærerjobb her, og det gikk så bra at han valgte å utdanne seg til læreryrke. Mens han var i Rotsundelv drev han også med musisering og gitarkurs. I ettertid har han ofte gjestet bygda som musikkant eller for å besøke kjente. Under feiringa traff han igjen 2 av sine tidligere elever.
Eli Lange Ree kom fra Trøndelag og begynte som lærer ved skolen. I ettertid har hun ofte vært på besøk i bygda. Hun fortalte om hvordan det var å begynne som lærer ved skolen.
Terje Å Nilsen har vært rektor ved Rotsundelv skole noen tiår og kom med et historisk tilbakeblikk. Han listet blant annet opp alle lærerne som har jobbet ved skolen.