Virksomheta i Nordreisaskogen er voksende og i den forbindelse ble det holdt kurs i virkesmåling den 21-22 september. Den teoretiske delen foregikk på Reisafjord Hotell og den praktiske biten i Rotsundelv. Regionleder Øyvind Skarvang fra Norsk Virkesmåling ledet kurset.

Nord-Troms Skogsflis A/S vil med dette sikre at det er ordnede forhold ved kjøp og salg av virke, ved å bruke de rutiner som er innarbeidet ellers i landet. Dette gir trygghet både for skogeier og avvirker.