Komunestyremøte i Rotsundelv samfunnshus 19 mars, 2008

Når du har sett på et bilde og skal gå til neste: 
Bruk pila oppe til venstre i nettleseren din ( Eksplorer, Firefox o.a. ) for å gå tilbake til dette galleriet!
Vertskapet fra Samfunnshusets venner        
     
  Vertskapet fra Samfunnshusets venner