Home  

     Sida er publisert av Rotsund og omegn grendelag                   Jakt, fiske og naturopplevelser                                        Oppdatert 17 05 08

Havørn

Grønnfink

Dompapp

Snøspurv

Granmeis

 

Fra Reisa nasjonal
park: Sieima

Et av Norges største fuglefjell

Fra Reisa nasjonal
park: Ala Toornio

Fra Reisa nasjonal
park: Njallaavze ved grensen til Finnland

Sjøfiske  
I Rotsundet og i Lyngenfjorden er det mange svært gode fiskeplasser. Torsk og sei er de mest vanlige fiskeartene, men også uer, kveite og steinbit kan bite på kroken. I ytre del av Lyngenfjorden er det gode forhold for fiske på steinbit og kveite. Også fiske med stang fra stranda gir goderesultater.

Ferskvannsfiske
Det er mulig å kjøpe fiskekort i Rotsundelva etter sjørøye, sjøørret og laks. Sesongen er fra 01.07 til 31.08. Kort kan blant annet kjøpes på Rotsundelv camping. 
For laksefiske i Reisaelva er sesong fra15.07.-30.09., fiskekort selges av Nordreisa turistinformasjon telefon 7777 0550.
De mange fiskevatn og vassdrag i Nordreisa byr på store muligheter for den fiskeinteresserte.

Jakt

På høsten er det et godt jaktterreng for ryper og hare i området. Kano og kajakk kan leies lokalt. Området har en stor elgbestand, men elgjakta er stort sett forbeholdt lokale grunneiere.

 

Andre naturaktiviteter

Fugletitting I fugle - verneområdet ved Spåkenes er det satt opp ei utkikksbu hvorfra man har godt utsyn over strand og grunnvannsområdet utover mot Skogholmen. Spåkenesøra er et viktig trekk- og hekkeområde for sjø- og våtmarksfugl. De mest iøynefallende artene er gråhegre, grågås, laksand, småfiskeand, gravand og mange vadefugler. Det er en tallrik havørn bestand i Rotsundområdet.

Turområde
Innerst i Rotsundelvdalen etter ca 2 - 3 timers vandring er det mulig å gå på isbreer. Letter turer blir det om en velger Pilteridalen eller Sikkajavre, hvor det er gode stier å følge.
Om vinteren er det oppkjørte skispor i Rotsundelvdalen. Det er fantastiske muligheter for fri kjøring på ski og snowboard i fjellene i området. Her finnes også godkjente løyper for snøscooter kjøring.

 

Severdigheter i nærområdet
Havnnes, på nordsida av Rotsundet, er et tradisjonsrikt og særegent handelssted der det har bodd folk i mer enn 6000 år! Stedet er blant annet kjent for tørrfisk produksjon.
Havnes har også en kultur og musikkfestival over tre dager, Havnnesfestivalen.

Spåkenes har ruiner av kanonstillinger og bunkere fra siste krig. Her har du også et fantastisk utsyn for å nyte midnattssola på lyse sommernetter.
 

Storslett er kommunesenter for de drøyt 4900 innbyggerne i Nordreisa og er utpekt til hovedsenter for service i Nord-Troms regionen. Videre har Storslett status som nasjonalparklandsby og her ligger Halti nasjonalparksenter. Stedet er også et viktig trafikknutepunkt på Europaveg 6, med flyplass og havn i Sørkjosen.
Nordreisa kommune kan by på natur med variasjon og spennvidde av det sjeldne. Her får du oppleve vidder, frodige daler, finurlige fjellformasjoner og typisk kystnatur innenfor samme kommune.
Reisaelva er vernet og har sine utspring i Reisa nasjonalpark og i Finnmark. Elva og nasjonalparken byr på en svært særegen natur.


Javreoaivit plantevernområdet, 50 km fra Rotsund. Klassisk plantefjell med blant annet sibirnattfiol og snøstjerneblom, ett av to fjell i Europa med begge disse eksklusive artene .

Tørrfoss kvengård, Tørrfoss i Reisadalen ca 40 km fra Rotsund. 


Fugløy Her finner man en av de største fuglefjellene i Nord-Europa med millioner av hekkende par. De dominerende artene er lundefugl men også mengder av alke, ærfugl og lomvi. Øya har status som naturreservat og er fredet for ilandstigning i hekkesesongen. Fugløy har Europas største bestand av havørn. Selv da havørn bestanden var på et lavmål fra krigen og ut på 80 tallet var det på øya ca 50 hekkende par. Fugløy hører til Karlsøy kommune, men ligger like utenfor Arnøy i Skjervøy, og er kortest tilgjengelig fra Årviksand.

Maursund gård
Maursund handelssted har i over 200 år vært et viktig handelssted i Nord-Troms. Var på høyden mot slutten av 50 tallet. Hadde da lokalbåtanløp, post, rikstelefonsentral og fraktebåtrederi. Vertskapet var gjestfritt og lot butikkkundene gå til dekket bord med mat og drikke før de handlet. Av de mange bygninger som sto på gården er bare hovedbygningen bevart.

Skjervøy kirke, Skjervøy, Sognets eldste trekirke fra 1728, ca 25 km fra Rotsund. Skjervøy, ca 2000 innbyggere, er et stort fiskevær med filefabrikk og lakseslakteri.

Birtavarre gruver, ligger 40km fra Rotsund. Frilufts museum. Nedlagt gruve område i dramatiske naturomgivelser. Bilveg til Goullasjavre som ligger på 800 moh, og derfra er det bare et par km til grensen mot Finnland.
 

Linker

Nordreisa kommune

Direktoratet for naturforvaltning

FYLKESMANNEN
i Troms

 Forvaltning hjortevilt og bever

  Jakt og fangsttider