Gentianella detonsa

 

NORDAFLORA          
Fjøresøte     Gentianella detonsa

Høgde:  10 - 20 cm

Voksested

Vokser på strandeng i Nord Norge fra Sømna til Aust Finnmark

Dato:                        
Funnsted            
Høgde o. h:           


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet