Juncus gerardi

Nordaflora     Sivfamilien Juncaceae
Saltsiv

Saltsiv   Juncus  gerardii

Navnet betyr:  Juncus - Latinsk navn på siv hos Plautus, d. 184 f.Kr.,   gerardii - Etter den franske botanikeren Louis Gerard (1733-1819)

 

 

 

 

 

Dato:  2004                     
Rotsundelv         
Høgde o. h: 1 m    


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: Jåblom, rødsvingel