NORDAFLORA     Maskeblomstfamilien Scrophulariaceae
Lodnemyrklegg   Lodnemyrklegg    Pedicularis hirsuta L

Pedicularis - Av latin pediculus, som er diminutiv av pedis, lus. Plantenavn hos Scribonius Largus,  hirsuta - stri lodden

Nordlig unisentrisk

Høgde: 8- 15 cm

Lodnemyrklegg er verneart for Skjervøy kommune !

Finnes arten i Skjervøy kommune? Lodnemyrklegg vokser mange steder på indre strøk i Troms fylke. Den vokser også på Nordfugløy i Karlsøy kommune. Det er derfor ikke utenkelig at den kan finnes på en av de store øyene i Skjervøy, men en slik forekomst er foreløpig ikke registrert.

Vokser i  arktiske strøk helt opp til nordkysten av Grønnland.

Sjelden, men kan lokalt opptre i store mengder i Troms

Lodnemyrklegg vokser på kalde, våte snøleier, fjellenger, flytejord, heier og fuktig grus i fjellet i Nord-Skandinavia. Fra Rana til Hammerfest, og tilsvarende på svensk/ finsk side av grensen. Dette er de eneste forekomstene i fastlands-Europa bortsett fra nordøst i Sibir, Russland.

Arten vokser ellers på Svalbard, Grønland og i nordøst-Canada.

 Dato:    august 2005       
Voksested   Loapmi        
Høgde o. h:    1050 m  


Arter som ligner: Ingen i Norge, ullmyrklegg på Svalbard
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: Musøre