NORDAFLORA         Soleiefamilien Ranunculaceae
  Sn�soleie    Ranunculus nivalis 

Ranunculus - Diminutiv av latin rana, frosk. Navn p� ei soleie hos Plinius, ca. 70, nivalis -  som veks ved sn�fonner


H�gde:

Voksested

Dato:                        
Funnsted            
H�gde o. h:           


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter p� bildet