Ranunculus pygmaeus

 

NORDAFLORA         Soleiefamilien Ranunculaceae
Dvergsoleie Dvergsoleie    Ranunculus pygmaeus 

Ranunculus - Diminutiv av latin rana, frosk. Navn på ei soleie hos Plinius, ca. 70,  pygmaeus - Liten som en dverg

Høgde:

Voksested

Dato:                        
Funnsted            
Høgde o. h:           


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet