Vicia sepium
NORDAFLORA         Erteblomstfamilien Fabaceae
Gjerdevikke Gjerdevikke       Vicia sepium

Vicia - Latinsk navn på ei vikke hos Varro, d. 27 f.Kr.
sepium - Av latin sepes (saepes), gjerde.

Høgde:  30- 60 cm

Voksested:  Ved en bekk på Langslett

Sjelden i nord, vanligere i sør

Dato: Juli, 1989                       
Funnsted   Rotsundelv         
Høgde o. h:  30 m         


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet