Fjellgudstjeneste ved 4H gammen
i Pilteridalen, 28.august 2011.

Tradisjonen tro ble det også i år holdt fjellgudstjeneste. Det regnet så alle trakk inn i gammen så det ble ganske trangt. Årets konfirmanter deltok og leste hver sin tekst. 4H var arrangører og serverte god sterk kaffe.