NORDAFLORA        Soleiefamilien Ranunculaceae
  Kvitveis     Anemone nemorosa

Anemone - Noen sier av gresk anemos, vind. Andre sier at navnet er et korrumpert gresk låneord fra semittisk, av ei blodrød Anemone coronaria (eller Adonis),
nemorosus - Som veks i lunder

Ny lokalitet for kvitveis i Rotsundelv, Nordreisa.

Den 28 mai 2007 kom jeg uventa på en ca 1,5 m2 stor bestand av kvitveis nær bredden av Rotsundelva. Lokaliteten er kjent fra ca 10 år tilbake, G. Mathisen pers. medd, men var da en liten flekk, kanskje bare ei rot. Den ligger ca 100 m fra nærmeste bolighus. Nærmeste kjente voksesteder for arten er Skjervøy og Storslett (Loppevoll)

Kvitveis vokser hist og her nord til Vadsø i Finnmark. Arten er mest trulig innført i de to nordligste fylkene, men mange steder har den "rømt" ut av bebyggelsen.

Dato:  30. 05. 07         
Voksested:  Ved en sti mellom bilvegen og elva i skog av older (gråor)  nær elvebredden       
Høgde o. h:  Ca 3 m