Båtoppsett

I sommer er det bygd et båtoppsett v/ Bygdeheimen, Rotsund. Vi vil at alle som er interessert i å støtte tiltaket og som har behov for å bruke båtoppsettet om å ta kontakt med Olav Bakke, tlf. 991 63935.

Bildet under viser en båteier som tok på land båten sin. Båtoppsettet gjør at du på en enkel og raskt måte kan ta på land og sjøsette båten din.

Bildet viser Ernst Isaksen som tok båten sin opp 19.9.2009.

 

 

 

Hilsen

Rotsund båtoppsett

v/Olav Bakke.