Jule - salgsmesse på Samfunnshuset 7.11.08
Motorkjøretøyer -båt Sportsutstyr Handarbeid -sløyd Fisk-foto-strikkeprod. Hjemmebakst
Handarbeid Loddsalg Handarbeid Kosmetikk Gratulasjonskort
     
  Egenproduserte smykker Båt