Home  

     Sida er publisert av Rotsund og omegn grendeutvalg                 9153 Rotsund                                      Oppdatert 17 03 09

Hva skjer i Nordreisa?
REISANETT.no
Torg 1 ny annonse
Flo og fjære
(i Tromsø ! )
Trekk fra ca 8 minutter ?
Rotsund kapell
 
Havnnesfestivalen 
 
Siste nytt på nett, hvor "Rotsund" inngår. Siste nytt 2
 
 
Finn alle i Rotsund
(I foretaksregistret)
 
Nordreisa kommune

Skjervøy kommune
Kåfjord kommune
 
 
Nord Troms museum
 
BILDEGALLERI
VÆRET I ROTSUND

KART
FLORA
GEOLOGI
JAKT OG FISKE
BEDRIFTER
TORG
GJESTEBOK
KONTAKT
 
 
Næringsnett Nord-Troms
 
 
Folketellingen 1801
Hvem bodde på gården Rothsund Sør

 
Rothsund "Elven"

Folketellinga 1865
 
 
Mordene på gården Sør-Rotsund
1790-1791

"Soininga" på nett:
Har du et nettsted vi ikke vet om?

Slottet gård

Trollskogen barnehage

Diamant-Eye Kennel


Nordaflora
Nettflora med ca 500 arter
Fint 17maivær, 2017, i Rotsundelv
Se video av toget
I år bidro Nordreisa musikkorps med stemning, takt og toner i toget.
Programmet startet med gudstjeneste kl 1015. Ca 60 møtte fram i kirka. Det var ofring til nytt orgel i Rotsund kapell
Naturfoto, mest fra Rotsund og en del fra hvalsafari utafor Kvaløya.
http://www.northernnaturephotography.com
Her finns flotte bilder og videoer av bl.a. kongeørn, havørn, fjellvåk mår, gaupe osv.
Nye botaniske undersøkelser i Spåkenesøra naturreservat
Sommeren 2016 ble det funnet flere ny plantearter i reservatet. For noen arter ble det også ny norsk "østgrense"
http://www.nordaflora.no/spakenesora.htm
Det ble også gjort gode funn i andre verneområder i Nord-Troms.
http://www.nordaflora.no/goikefielbma.htm

Konsert i Rotsund kapell. Onsdag den 4. februar,2016, ble det holdt kirkekonsert til inntekt for nytt orgel til kapellet. Liv Rundberg fra nabokommunen hadde fått med seg sangere og musikkanter fra Kåfjord og de opptrådte gratis for å støtte opp om innsamlingsaksjonen. Frammøte var godt og det kom også mange fra nabobygdene og pengene strømmet ned i kollektbøssa.

I løpet av de siste halvannet år har det blitt bygget nye moderne fergekaier i Uløybukt, Hamnnes og i Rotsund. Hovedentreprenør har vært Secora AS, og arbeidere har bodd på Bakkestrand som eies av Rotsundelv og omegns sanitetsforening.
Nå er Secora ferdig med oppdraget og forlater Bakkestrand, men før de reiser ble styret i sanitetsforeninga den 12.12. 12. invitert på lutefisk middag.
Den årlige fjellgudstjeneste på Sikkajavre ble holdt skjærtorsdag den 5. mars 2012, slik tradisjonen har vært de siste 20 år.
Det ble bedre vær enn meldt og det kom flere folk enn forventet, mer enn 50. Det var meldt snøbyger, men det ble oppholdsvær med mange solgløtt.
Tynningshogst rundt kirka.
Furuskogen rundt kapellet vokser seg stadig større og tettere, og i år har det vært utført tynning. I tillegg er det hogd ei 5m bred gate langs tørrsteingjerde som omkranser kirka for at det skal komme bedre fram. Dette gjerde er meget vakkert og burde komme mer til syne, mente menighetsrådet som iverksatte hogsten.
Rotsundelv skole fyller 50 år.
Akkurat som ved åpninga den 21. oktober 1961, ble 50 års dagen feiret i pomp og prakt. Jubileumskomiteen hadde arbeidet et helt år med programmet for dagen. Det var omvisning, underholdning, kafe, middag, lysbilder, klassebildeutstilling, og mye mye mer. Mange brukte lang tid foran klassebildene for å finne ungdomsbilder av seg selv og kjente. Det kom også en del tilreisende som hadde tilknytning til skolen som elever, lærere, handverkere m.m.
Fjellgudstjeneste ved 4H gammen i Pilteridalen, 28.august 2011.
Tradisjonen tro ble det også i år holdt fjellgudstjeneste. Det regnet så alle trakk inn i gammen og det ble ganske trangt. Årets konfirmanter deltok og leste hver sin tekst. 4H var arrangører og serverte god sterk kaffe.
Lett duskregn og + 7 grader la ingen demper på deltagelsen under 17 mai feiringa i Rotsund 2011. Det hele startet i kirka kl 09.45 hvor konfirmantene medvirket under seremonien. Toget gikk så til Sam-funnshuset hvor det var et kort opphold mens nasjonalsangen ble sunget. Deretter returnerte toget til skolen hvor elever sto for vakker sang og en velskrevet og reflekterende tale for dagen. Så var det leker, konkurranser, kaffe, loddsalg, is, pølser og middag og alt som høre med.
I anledning bispevisitasen besøkte biskopen også Rotsund kapell. Den 5. mai kl 19.30 var det aftensang med medvirkning fra tilreisende musikere og sangere. I sin hilsen bemerket biskopen at bygda hadde tatt godt vare på kirka si. Årets konfirmanter hadde hver sin bønnelesning.
Etterpå var det kirkekaffe servert av kapellforeninga.

Fjellgudstjeneste på Sikkajavre
skjærtorsdag 2011         SE BILDER!

Det har gjennom tidene vært 3 voksendåp og en vielse under den årlige friluftgudstjenesten. Dette året skjedde den første barnedåpen på Sikka. Været var strålende og det var pluss grader i lufta. I år var det sogneprest Bjørn J. Hammervold som tok den vel 7 km lange skituren til Sikka for å forrette. Litt færre frammøtte enn vanlig, men mange unge som bidro til flott sang.

Årsmelding fra Rotsund- og omegn grendeutvalg

TV-aksjonen for Flyktninghjelpen, 24. oktober 2010,
innbrakte Kr 10 378,- i Rotsund. Små og store bøssebærere dro rundt i høstregnet og banket på dørene. Folk var vennlige og støttet opp om aksjonen. Grendelaget organiserte innsamlinga mellom Spåkenes og ytre Ravelseidet.
Friluftsgudstjeneste 29 august 2010, ved gammen i Pilteri .
Sogneprest Bjørn Ivar Hammervold forrettet og frammøte var godt med ca 50 tilhørere. Det var bra vær og gammen var nylig satt i stand av Reinrosa 4H som også var vertskap.
Ny i nord
Denne karen ble født 24 juni på et traktortak i Rotsundelv. Familien flyttet etter to dager og det var like greit. Foreldrene var frekke og hissige og jeg hadde bruk for traktoren.  Mange setter opp rugekasser på stolper langs fjæra og de blir alltid bebodd.
Opprettelsen av Nord-Troms Bioenergi A/S har ført til forandringer av landskapet i Nordreisa. Det synes allerede godt i Leirbuktsvingene i Sørkjosen og enda bedre på Hamnnes og på Rotsund gård hvor de største skogsdriftene foregår. På ”Gården”, eller som de eldste sier: ”Barnehjemmet”, vil det etter hvert bli grønne åser bakom slåtte-engene noe som sikkert vil ta seg pent ut. Rotsund gaard
Trivelig Sankthansfeiring i Rotsundelv.
Reinrosa 4-H er en stabil og dyktig arrangør av sankthansfesten på melen ved elva. Det var salg av rømmegrøt, kaffe og sjokolade og folk har med seg ting for å grille. Det var konkurranser av forskjellig slag som natursti, sukkertøyglasstipping, støvelkasting og melkespann-holding, og de beste fikk premie. Været var brukbart, men litt kjølig. Det var rundt 80 – 90 som stakk innom.
Konfirmasjon i Rotsund kapell 6 juni 2010.
Det var kjølig vær og litt regn under gudstjenesten. De seinere årene har ikke kirka vært fullsatt under konfirmasjonen, mens det tidligere ikke var plass nok til alle som ville komme.    Se bilder
Søppeldag 3 juni 2010
Uansett vind og vær stiller folk velvillig opp for å delta i den årlige søppelplukkinga langs veiene i bygda. Det var grendelaget som sto for organiseringa og ”Samfunnshusets venner” steikte vafler og kokte kaffe. Ingrediensene var sponset av Bygdeheimen og Coop Rotsund. Hele dagen var det kjølig og regn, så det var ekstra godt å få noe varmt etter jobben. Til slutt var det loddtrekning med gevinster fra Europris, Statskog, Bios, Rema 1000, ICA og Mack
Aktiviteten på samfunnshuset er upåklagelig og mangslungen. Det siste skuddet på stammen er ” miljøkafè ”.
Den foregår midt på dagen og en kan kjøpe middag, kaffe og det er loddsalg og allsang.
Av andre aktiviteter på huset kan nevnes bingo, seniordans, søndagskafè, private arrangement og engang iblant kirkekaffe.
Beste 17 mai været i Rotsund noensinne?
Med solskinn fra klar himmel og over + 20 gr, ble det stor deltakelse i syttende mai feiringa også dette året. Det startet med gudstjeneste i kirka kl 0945 og deretter gikk toget til Samfunnshuset og tilbake til skolen.
Se video fra toget
Varmen i nord skaper store flomskader og trafikkproblemer. Med opptil 25 gr + i lufta over 2 m tele i marka finner smeltevannet nye og overraskende veier. De nytinte fuktige jordmassene skir lett oppå tela og jordras stenger veiene og demmer opp elver. Når E6 rundt Lyngenfjorden er sperret må all trafikken gå med ferga og det har ført til ventetid på opptil 8 timer. Fergebilene kjører nå i puljer gjennom Rotsund akkurat som i gamle dager, men nå også om natta.I Rotsundelv har to hus vært evakuert og i Sørkjosen mange flere Se bilder fra flommen
Bilder fra konfirmasjon i Rotsund kapell 2009

Årsmøte i Rotsund og omegn grendeutvalg, søndag 21 mars
kl. 20 00 på Rotsundelv samfunnshus
Årsmelding 09
Brensel-flis fra Rotsundelv har den siste måneden varmet opp Sonjatun, skolen og svømmebassenget på Storslett. Kratt, topper, småskog og older kan nå utnyttes som biobrensel. I første omgang har 450 m3 flis blitt sendt i konteinere over fjellet.    Hjemmeside
 Mange møtte fram for se hvordan det var blitt etter utbygginga på Bakkestrand. Ordføreren kom med blomster og 1000 kr for å gratulere med tiltaket. Naturligvis ble det da også diskusjon om skolenedleggelsene i kommunen som har vært den store saka i vinter. Det ble også lovet pengegave til Bakkestrand Servisesenter fra Sjøtransport, Rotsund. Alle kunne kjøpe kaffe og kaker.
Utsiktsrydding i Rotsund Etter at sauene ble borte fra veigrøftene har busk og kratt skutt i været og hindrer utsikt fra veiene. Derfor har staten bevilget penger til utsiktsrydding over hele landet. I Rotsund er det i første omgang E6 som det blir ryddet langs. Det er avhengig av at grunneierne gir tillatelse til ryddingen. En annen bevilgning er gitt til rydding av strekninger der det er fare for elgpåkjørsler.
Kurs i virkesmåling
Virksomheta i Nordreisaskogen er oppadgående og i den forbindelse ble det holdt kurs i virkesmåling den 21-22 september. Den teoretiske delen foregikk på Reisafjord Hotell og feltarbeidet i Rotsundelv. Det var hentet inn ekspertise fra Norsk Virkesmåling til å lede kurset.
Båtoppsett  I sommer er det bygd et båtoppsett v/ Bygdeheimen i Rotsund. Vi vil at alle som er interessert i å støtte tiltaket og som har behov for å bruke båtoppsettet om å ta kontakt med Olav Bakke, tlf. 991 63935.
Bildet viser en båteier som tok på land båten sin. Båtoppsettet gjør at du på en enkel og raskt måte kan ta på land og sjøsette båten din.
Sikkamarsjen, for 47-ende gang, 6. september 2009.
Fint vær og stor deltakelse, ca 115 startende, i årets Sikkamarsj. Beste tid hadde Eirik Haugsnes som brukte 47 min.,45 sek. Men det var trim- og familieklassen som hadde flest løpere.
Denne helga var det også stor utfart av bærplukkere og det var folk som sto og fisket langs veien til Hamneidet.
Strand- erter fra Rotsundelv falt i smak. På mat- og medisinplante kurset 21- 23 august smakte vi på mange forskjellige planter som tidligere har vært brukt i kostholdet på Nordkalotten. Den kanskje mest velsmakende var strandskolm Lathyrus japonicus som har frukter som ligner på- og smaker som sukkererter. Særlig i Bottenviken var den tidligere en viktig grønnsak. Kurset hadde 25 deltaker. Deltakerne fikk også prøve å pusse bålsot av kaffekjelen med skavgress fra Pilteri.
”Pilteristarret” som ble oppdaget høsten 2008 ble i år undersøkt av botanikere. Helt fra Skåne kom Erik, Åke, Charlotte og Bengt som hvert år drar rundt for å iaktta interessante plantefunn. Dermed havner de enkelte år i Nord- Skandinavia og til og med på Svalbard. Dette året var de på Varangerhalvøya for å finne det antatt utdødde men nå, ( i fjor), nygjenfundne altaihaukeskjegget. Deretter kom de til Rotsundelv for å se på pilteristarret.
Havnnesfestivalen

2009, 30 juli – 1 august
Publikumsrekord og den beste festival- lørdag noensinne. Men vi savnet skottene og konserten i kirka.
Fint vær og mer folk enn tidligere, noe som førte til at det var slutt på de mest populære matrettene på lørdagsmenyen. Men artistmenyen var topp. Det er alltid interessesant å høre lokale artister. Trine og Ketil er to ungdommer med gitar. De framførte vakker vise/ country sang.
A
gnete Braaten Båtnes BAnd var også dyktige, mer rokkete og lagde mye lyd med noen gamle ringrever i ensemblet.
Sofia Jannok har fått mye omtale denne sommeren. Sammen med pianisten skapte hun en magisksamisk stemning og hun minnet mye om Mary Boine. Hun var både var og vill, med en behagelig stemme og smil og sjarm som et lykketroll. ”Jag trodde det var jag som bodde i värdens vackraste landskap, men nu har jag sett något som er endå vackrare”, sa hun. Det ble godt mottatt. Sofia kommer fra Gällivarre i Sverige.
Den danske souldronnigen Hanne Boel kom til lille Havnnes med stort 8 manns orkester,
” før sånn ska det va”, sa hun, og så var en snev av dansketida tilbake på Havnnes.
Hun var kveldens trekkplaster og det er noe sterkt og majestetisk over stemmen hennes, som det passer seg ei dronning.
Dugnad på kirkegården
Redskap- og sanitærhuset trengte maling og kapellforeninga sendte bud om hjelp til å få jobben gjort. To damer møtte opp og sammen med lederen gikk de i gang med å male kl 1600 om ettermiddagen. De holdt på helt til de var ferdige kl 20 om kvelden. Bra jobba!
BLACKSHEEPS på Skjervøydagan.
Festivalsesongen er her og en har mulighet til å se artister en ellers bare kjenner fra media. De suverene vinnerne av Nordisk (og Norsk) MGP junior ga konsert på Skjervøydagene 26 juni. Vinnerlåten ”Oro jaska beana” var en genistrek, men kan de lage flere slike? BlackSheeps leverte en gnistrende rockekonsert anført av ledersauen Agnete som presenterte låtene med smil, varme og jentesjarm. Musikken derimot hadde både tenner og pigger og var ekte vare av tidløs rock som ville slått igjennom både på 60- tallet og når som helst ellers. Blacksheeps er ulver (eller gneldrebikkjer) i fåreklær.
Det var Emelie som i størst grad fargela kompet med et oppkomme av soloer, akkorder og riff og når Alexander bruker bassen som et maskingevær savnet en ikke noen synth. Emelie er kanskje like viktig for suksessen til vinnerlåten som vokalisten. De fire ungdommene framsto som nettopp det de er: Stjerner!
Sankt Hansaften 2009
Det er blitt tradisjon at Reinrosa 4H arrangerer St Hans feiring på Melen ved Rotsundelva.
I år var det svært mange som møtte fram for å spise rømmegrøt, grille og delta i konkurransene. Det var trillebårløp, natursti, sukkertøyglasstipping og lotteri. St.Hansværet var varmt og fint slik det har vært de de siste årene, og det var mange bål å se langs fjæra.
Dugnad på kirkegården 22 mai 09. Rundt 25 personer stilte opp til den årlige vårdugnaden. Det var fint vær og det ble jobbet både med rive og malerkost, men det ble ikke ferdig. Neste dugnad er mandag 25 mai. Dugnad paa kirkegaarden
Ett år på nett - 176 860 klikk, se statistikk !
Hva kommer på sida? ...Helt tilfeldig, vi har naturligvis ingen journalister, men plukker opp noe av det vi snubler over og som ikke er viktig nok for avisa.
  Hurra !! – for dagen og det fine været.
Kjempefint 17 mai vær og god oppslutning om toget. Feiringa startet kl 0945 i kirka. Da hadde ennå ikke sola brutt helt gjennom morgentåka, men da toget startet var himmelen klar og blå. Frammøte i kirka var litt labert og det vurderes nå å flytte gudstjenesta til etter toget har gått, slik det var før. Terje Nilsen som var rektor ved skolen i 36 år holdt tale for dagen.
Fysak millionen er fordelt.
Rotsund og omegn grendeutvalg får kr 10 000,- til anlegging av natursti. Stien blir trolig lagt ved Kolaban i tilknytning til lysløypa.
Rotsundelv idrettslag får også kr 10 000,- til skøyteaktiviteter
Nord- Troms Bioenergi A/S er nå blitt bevilget de forventede tilskudd og lån fra Innovasjon Norge. Prosjekteringa er også omtrent i rute og så langt tyder alt på at anleggsarbeidene starter opp i løpet av juni- juli. Hogging av virke til bedriften bør nå igangsettes både i Rotsundelv og ellers i kommunen
Restaureringa av Bakkestrand servisesenter
er kommet godt i gang. Søndag 27.04.2009 var det byggemøte. Det skulle tas valg av farger og materialer til tak og vegger og hvilken type golvbelegg. Allerede nå kan en se at det blir pene og hensiktsmessige rom med god plass. Utsikten er også fin både fra kjøkkenbordet og stua.
Stormen knuste uthus ved Langslett.
Nord-Troms Bioenergi A/S har fått egen webside
Trollskogen barnehage Trollskogen barnehage, har bestått i 3 år og feiret jubileet den 17. april 09. Det var kakefest og barna hadde pyntet seg med hale og store ører slik trollunger gjør når det er fest. De underholdt ordfører, kunstnere, journalist og foreldre med sang og skuespill. Ordføreren avduket en flott logo på veggen ved inngangen. Logene var laget av Anne Mari og assistenten Jan. Barnehagen er blitt et pent anlegg og ligger fint til i furuskogen ovenfor skolen.
Paaskestemning på Rautas Påskestemning på Rautas.
Selv om det ikke var solskinn var været likevel fint på fjellet i Rotsundområdet. Det var opphold, mildvær og kramsnø og fine forhold både for ski, skuter og akebrett.
Masse folk samla seg rundt omkring på fjellet for å grille pølser og kose seg. På Rautas hadde barna rompebrett. De lagde ei kjempefin akeløype med hopp.

Klokka er stilt mot sommertid og snart flommer vårlyset over oss. Da passer det fint med et dikt om "Våren ved vakre Lyngenfjord". 

 Paaskegudstjeneste skjærtorsdag 09
Friluftsgudstjeneste på Sikkajavre Skjærtorsdag 9. april 09.
Som tradisjonen er blitt, ble det gudstjeneste på Sikkajavre denne skjærtorsdagen også. Været var fint, mildvær og opphold, men ikke sol. Litt over 40 mennesker møtte fram for å høre Sokneprest Hammervold tale. Presten og familien hadde gått på ski fra Veibrink, en ganske lang skitur. Mange av tilhørerne hadde også slitt seg opp de bratte liene til Sikkajavre på egne ben.
Redningsskøyta Erik Bye  Agnes Jensen feiret 90 årsdagen på Samfunnshuset søndag den 5. april. Blant gjestene var ”gudbarnet ERIK BYE” som hun døpte i Kristiansund sist på 90 tallet.
Agnes har gjennom redningsforeninga ”Sjøsprøyt” vært en stor bidragsyter til redningsselskapet gjennom 54 år. For denne innsatsen var hun også gjest i Tande P’s tv- program "På'n igjen" i 1998. Det var stort oppmøte på huset av folk som ville hylle 90 åringen.
Forslaget om å legge ned ungdomstrinnet ved Rotsundelv skole har skapt stort engasjement i bygda. FAU og Aksjonsgruppa arrangerte aksjonskafe fredag 3. april på skolen.
Det var utrolig bra oppmøte , både gamle og unge møtte opp for å gjøre sitt til å berge skolen.
Ungene fra de forskjellige klassetrinn opptrådte med sang, dikt, tegninger og sketsjer. Agnes som er innflytter hadde et innlegg om hvorfor de flyttet til bygda. Trond var konferansier og bandt det hele sammen.
Grasrotandel mottakere i Rotsund: Rotsundelv og omegn sanitetsforening, Rotsundelv idrettslag, Rotsundelv samfunnshus.
Fra 1. mars 2009 kan du selv være med å bestemme hvem som kan motta inntil fem prosent av det du spiller for hos Norsk Tipping. Grasrotandelen ser dagens lys i mars, og her ser du hvordan du kan støtte din lokale klubb, lag, organisasjon eller forening.
Bakkestrand servisesenter Bakkestrand blir til Bakkestrand servisesenter.
Bygget har vært eid av Rotsundelv og omegn sanitetsforening i snart 20 år. Det meste av denne tida har det vært utleid til kommunen som drev barnehage der. Etter at Trollskogen barnehage åpnet har Bakkestrand stått ledig. Nå skal Bakkestand påbygges og oppusses for over en million og det blir innreid til 3 hybler pluss fellesareal.
Kommunestyremøte 19 mars Den19 mars var all makt samlet i samfunnshuset i Rotsundelv. Kommunestyret holt sitt møte her og vertskap var ”Samfunnshusets venner”, som vartet opp med god mat og sang og musikk. Møtet åpnet med at Turid Fredriksen fikk 10 minutter til å fortelle om huset og aktivitetene rundt det. Det ble til og med danset da hun senere sang sangen til bygda. Gjestene må ha trivdes godt for den siste representanten forlot salen kl 1730.
Årsmøte i Rotsund og omegn grendeutvalg ble avholdt mandag den 9 mars. I tillegg til de faste representantene møtte 4 personer fram. Det kom opp mange spentsige forslag til prosjekter, blant annet å gjenoppta "Rotsundelvdagan". De var i sin tid vellykket, men er trolig i overkant av det som er mulig i dag. Til sommeren er det planlaget å anlegge en natursti, samt å pusse opp og vedlikeholde tidligere installasjoner.
Lille Skogholmen Besøk på retterstedet, lille Skogholmen
Den 24 juni 2008 kl 00, var vi på lilleholmen for å se grava til Moses og Michel. Den var markert med en ring av steiner. Sida det var så tidlig på året var ikke blomstene sprunget ut. Etter bildene kan en se at det vokser skrubbær, fuglevikke, gullris, marimjelle og rogn på grava. På ei gresseng like ved vokste det mange flere blomster, blant annet de vakre artene ballblom, jonsokkblom og skogstorkenebb.

Hvorfor har selja gåsunger i januar?
Ennå står enkelte "seljer" med hvitlodne gåsunger. Det var særlig mange av dem i nov/des før stormen blåste bort det meste. Dette er noe som skjer hvert år, men det var ekstra iøynefallende sist høst, som var et svært rikt gåsungeår. Dette er ikke den arten som i botanikken heter selje, men en slektning som kalles istervier. Den er den eneste av de ca 10 vierartene (fam. Salix) som vokser i Rotsund, og som får gåsunger om høsten. Arten er vanlig i Troms og kan bli 15 m høg.
Juletrefesten (Se bilder) Nye bilder!
Etter noen år uten, ble det den 28. des. 08 på ny holdt juletrefest i Samfunnshuset. Frammøte var ikke så stort som i gamle dager, men stemninga var det ingenting å klage på. Været var kuling og holke og det var nok en hindring for enkelte. Etter gang rundt juletreet, sjokolade, mat og nissepakker hjalp ungene til med å plukke ned juletrepynten. Her viste de stor ferdighet, og alt kom pent og uskadet ned fra treet. Festen ble sponset av Joker Sørkjosen, Spåkenes sjøbuer og Rotsund gård.
Juleaftengudstjeneste i Rotsund kapell
Avslutning på Rotsundelv idrettslags sommertrim. Ny!  
Den 7. desember var det avslutning for RIL sommertrim 2008. De som møtte fram fikk spise middag og de fleste fikk premie. De to sprekeste hadde henholdsvis 102 og 101 turer. Beste i klasse under 8 år hadde 25 turer. I klassen over 70 år var det 3 deltakere med !", 10 og 8 turer. Til sammen hadde 59 personer kjøpt kort til sommertrimmen.
Avslutninga på seniordansen 2008 Juleavslutning for seniordansen 9 desember 2008.
Med masse god mat og fin stemning tok seniordansen juleferie etter nok et år med god oppslutning.
De to instruktørene fikk taler og julegaver som takk for innsatsen. Også de 4 utenbygds deltakerne fikk julegaver fordi de er flittige til å møte opp hever nivået i gruppa. Enkelte av medlemmene har deltatt på stevner rundt om i fylket og endog i Sverige. Også lokalavisa var til stede.
Tenning av juletreet Julegrana i lysløypa er tent.
Søndag 30 november kl 1800 ble juletreet tent ved gapahuken. Mange hadde møtt fram og fikk servert gløgg, kaffe og kaker. Så ble det sunget julesanger. Løypa lå fin og opplyst i motsetning til bilvegen hvor lysarmaturene ble skrudd ned i fjor vinter på grunn av at de var PCB holdige. Kommunen har lovet nye lys i løpet av denne vinteren, men inntil videre er lysløypa eneste opplyste området i Rotsundelv.
Været var brukbart og skiføret var godt.
De yngste får kniv ! Avslutning for Bakkebytrimmen 2008, (og starten på vintertrimmen)
Rotsund er trimbygda framfor noen. Du kan velge mellom Bakkebytrimmen og trimmen til Rotsundelv idrettslag. De fleste kjøper kort hos begge.
Søndag den 9. nov var det avslutningmiddag på Bakkeby grendehus. Utav de 88 som hadde kjøpt kort, møtte 64 fram for å få premie, gevinst eller bare for å spise gratis fåresmåsteik. De yngste fikk en kniv dersom de hadde vært på alle postene. De voksne fikk et gult badehåndkle. Næringslivet i Nordreisa hadde sponset premiene.
Salgsmesse Salgsmesse Når jula nærmer seg arrangeres det salgsmesser i flere bygder i Nordreisa. Messa i Rotsundelv kunne tilby varer i prisklassen 10,- - til over 100 000 kr. Tilstrømminga av kunder var overveldende og mange nyttet høve til å handle nyttige julegaver som strikkevarer og andre husflidsprodukter. Her kunne en også kjøpe lutefisk, sportsutstyr, vinterklær, båter, snøskutere, ATV, smykker, kosmetikk, hjemmebakst, lefser, bilder m.m. Her var også fotspesialist og det var loddsalg og kaffe.
Nederste fossen i Rotsundelva Vannkraftutbygging i Rotsundelvdalen ?
Hydropool gruppen A/S innkaller til allment folkemøte på Samfunnshuset 10.11.08. kl. 18- 20
De vil informere om mulig utbygging av småkraftverk i Rotsundelva, øvre Tverrelva og Iselva.
Slottet gård, som produserer lutefisk, buknafisk og tørrfisk, har fått egen hjemmeside !
Høstfesten til 4H ...  Bilder !

Middag på Bygdeheimen 30. oktober.
Ca 60 personer i alderen 10- 85 år nyttet høve til å droppe middagsstell og oppvask for å nyte deilig fårikål på Bygdeheimen. Kokkene, som har tilknytning til bygda, kom helt fra Harstad for å hjelpe til. For dette fikk de takk og blomster og stor applaus. Arrangementene på Bygdeheimen er blitt populære og har ofte kulturelle innslag som korsang, historier og kåserier. Denne gangen delte grendelaget ut blomster til 3 tidligere butikkeiere som har sett seg nødt til å legge ned i de seinere årene. De fikk en påskjønnelse for det de har betydd for bygda, og at de har gjort hverdagen enklere for innbyggerne. Butikkene var A. Hoaas, Fredriksen handel og Brødrene Gamst. Sistnevnte har også hatt fiskemottak og vært en stor og viktig arbeidsplass i bygda. Bare eieren av Fredriksen handel kunne være til stede for å ta imot hyllesten. Bilder !

Trollskogen barnehage Troll på nettet!
Nå er det ikke lenger bare virus, men også troll på nettet. Trollskogen barnehage har fått sitt eget flotte nettsted. Sida inneholder nyttig informasjon til brukere og andre, samt bildegalleri og oppslagstavle.
En link til "Oppskrifter" viste seg å være tom, men her kommer trolig etter hvert oppskrifta på trollkrem?
Skjervøys verneartRoy Waage skal vokte planten "lodnemyrklegg". I sommer fikk alle landets ordførere et postkort fra miljøminister Erik Solheim med bilde av en truet art, som de skulle passe på. Roy Waage i Skjervøy fikk i oppgave å verne om arten lodnemyrklegg. Se postkortet her.  Det er imidlertid ikke kjent at denne arten er funnet innenfor Skjervøys nåværende grenser. Derimot er den funnet flere steder i Oksfjorddalen og i Strømfjordfjella som tidligere hørte til Skjervøy kommune. I tillegg får Waage problemer med å kjenne igjen planten etter det bildet han har fått fra Solheim. Bildet ser mest ut som et frø som har spirt inni en hybelkanin eller et navlelo. Det viser sannsynligvis arten ullmyrklegg som vokser på Svalbard, men ikke i fastlands Norge. Til hjelp for Waage viser vi et bilde av en ekte lodnemyrklegg.
Utedo'en gikk rett i dass!
Det ble en fatal opplevelse for personen som befant seg inni, da pelene under doen sviktet. Etter en salto gikk den utfor kanten, men stanset heldigvis mot ei bjørk, ellers hadde den ramlet rett ned i Tverrelva og blitt skyllet nedover.
Det ble ei skadet skulder og sykemelding etter besøket på hyttedoen ved øvre Tverrelva i Rotsundelvdalen.
Sikkamarsjen 2008 Sikkamarsjen ble arrangert for 46. gang, den 7 september 2008.
I det kjempefine turværet la ca 125 deltakere i vei fra Samfunnshuset opp Storbakklia tilSikkajavre og tilbake over Rotsund gård.
En av deltakerne hadde gjennomført alle 46 marsjene og to hadde deltatt 43 ganger. Det er aldersinndelte konkuranseklasser og klasser for mosjonister og familier. Rennet arrangeres hvert år den første søndagen i september.
Bilder fra Havnnesfestivalen Nye bilder!  Havnnesfestivalen - større enn noen gang!
Med rundt1600 solgte billetter ble det publikumsrekord under årets festival. Det ble også økonomisk overskudd til tross for et gedigent artistgalleri. Folkekjære artister klarte å skape stor stemning i to kjølige sommerkvelder.
Åpningen av festivalen var naturlig nok mer melankolsk. Dette var første festival uten grunnlegger og kaptein Helge Johansen ved roret. Han ble minnet av sine skotske musikkvenner som sang ”amazing grace ” a cappella i en fullsatt Rotsund kirke. Etter dette sto Margit Hanssen- Krone for minneord og den offisielle åpninga av Havnnesfestivalen 2008.
Vally Gaare fylte 80 år den 7 juni 08. Denne humørsprederen kom fra Kjøllefjord og til Rotsundelv på 60tallet. Siden har hun vært et aktivum i bygda bl. a. i foreninger og revyer og hun har alltid en god replikk på lur. Bare avbrutt av noen sykehusopphold har hun flittig deltatt i seniordansen både én og to ganger i uka. Ut fra en viss likhet kan vi kanskje kalle henne for Rotsundelvs Wenche Foss. Vi gratulerer!
Slottsfjøs er ikke som andre fjøs!
På Slottet henger de kunsten utenpå veggen så alle forbipasserende kan nyte synet av den. Om kuene har kunst inne i fjøset har vi ikke vært og sett. Kanskje har de nakenbilder av premieokser?
Maleren er etter det vi har hørt en kunstnerinne fra bygda som har gjort mange fine ting i maling og tegning og sløyd og stein og søm og diktning og ...
Sommertrimmen 2008
Rotsund var tidlig ute med merkede trimruter. Interessen har holdt seg på topp gjennom årene og etter hvert har bygdene omkring også laget egne opplegg. Den 29 juni var vi på toppen av Gjøvarden ved Bakkeby IK' turpost. Det var en del trafikk av folk og hunder og på tilbakeveien ble vi innhentet av denne gjengen som kom løpende ned den bratte sørhellinga av fjellet.
 Sommertrimmen 2008
Sankthansaften- Nye bilder! - Fint sankthansvær i Rotsund! 
Mellom  to regnværsdager kom sankthansaften med vindstille, blå himmel og sol. Selv om temperaturen ikke var allverden var det flere som hoppet i havet på Ravelseidet. Vi har foreløpig bare bilder fra Ravelseidet, men etter bålrøyken kunne vi se at det var grilling og bålkos langs hele sundet.
- Nye bilder! - Seniordansestevnet 20- 22 juni ble gjennomført med rundt 50 deltakere fra Vesterålen, Lenvik, Balsfjord, Storfjord og Lyngen. I tillegg var det påmeldte fra nabolagene i Oksfjord og på Storslett. Været var pent de to første dagene, mens utendørsarrangementet på søndagen ble erstattet med innedans på grunn av regn. Arrangør var "Go'foten" og overskuddet går til Samfunnshuset. Mange fra bygde gav sin støtte ved å hjelpe til med bevertningen. Arrangementet er ment å bli avviklet årlig.

Nord Troms bioenergi AS er stiftet!
16 skogeiere fra Hamnnes til Vaddasdalen er gått sammen om å stifte et bioenergiselskap. Planen er å bygge en energisentral som skal fyres med skogsflis. Sentralen skal ligge på Storslett og levere varmvann til oppvarming og til tappevann til de største forbrukerne på stedet. Sentralen ventes å være i drift høsten 2009. Planleggingen har pågått over ett år og skogeierne har gått på kurs og de har vært på to studieturer.

Konfirmanter i Rotsund kapell 08 06 08   Se bilder !
Alle i Rotsund får etter hvert husnummer og veinavn. Videre skal alle hus og hytter legges inn på GPS kartene med husnummer. Dette er for at til eksempel ambulansebil / helikopter, brannmannskaper o. l. skal finne greit fram. Grendelaget er bedt om å komme med forslag til adresse / veinavn og dette er nå sendt inn. Det er lagt vekk på å forandre minst mulig på det som er i bruk fra før, og at adresseskiftet skjer ved et veikryss. Forslagene er slik:
Snuplassen           til   Jakobslettkrysset  -   Ytre Ravelseidet
Jakobslettkrysset  til   Langslettkrysset -     Ravelseidet
Langslettkrysset   til   krysset ved nybrua - Rotsundelv
Gamle E6                                                   -  Gammelveien
Veien opp dalen til Helgeli                        -  1. Dalaveien, men det er antakelig i bruk allerede i Reisadalen,            alternativ                    -  2.Rotsundelvdalen
Krysset ved nybrua til kommunegrensen  -  Rotsund
Spåkenesveien                                          - Spåkenesveien
Dette er bare forslag så navn og inndeling kan bli annerledes.

- Nye bilder ! - God oppslutning om søppeldagen 5 juni!
Hele 62 personer deltok i søppelryddinga i år. De kvikkeste var nok de 14
fra Trollskogen barnehage, ellers var det deltakere i alle aldere helt opp til
over 80 år. Mange har vært stabile medhjelpere gjennom mange år.

Coop Rotsund sponset ingredienser til vafler, Mesta ga en kasse brus og
søppelsekker, Asvo gav en fruktkurv og Sandelin & Berntsen Sport AS gav en termos til lotteriet. Takk til alle sponsorer og til de som deltok! 
Våravslutning for Go'foten 27 mai
Seniordansegruppa go'foten i Rotsundelv har bestått i ca halvannet år og
har vært en suksess. Mellom 20 og 30 deltakere har møtt opp til øvingene
og aldersspredninga har vært fra 15 til over 80 år. Heldigvis har det vært
et fast innslag av "vante" dansere fra Storslett, som har lettet innøvinga
av nye danser. Go'foten arrangerer et stort dansetreff den 20-22 juni, med gjester fra Vesterålen og nordover.
 
17 mai 2008
i Rotsundelv

Til tross for gråværet var frammøtet og stemningen god, som vanlig

Feiringa startet kl 0945 i kirka. For de fleste var nok dette det første møte med ”nypresten” Idar Mikkelsen. I Nordreisa har vi lenge vært bortskjemt med folkekjære prester, og flere var nok spent på om ”Storfjord politikken” er egnet som forskole for de som skal være åndelige ledere. Svaret ble ja. Kommentarene som ble snappet opp under utgangen var i alle fall bare positive og kan oppsummeres i ”vi forsto i allfall ka han snakka om”  

Dagens taler 1. var Hans Erik Sandelin (8 år) som snakket om 200 års jubilanten Henrik Wergeland og hans betydning for hvordan vi feirer 17 mai i dag. Så framførte Skolekoret sanger av Wergeland. Tilslutt var det mannjevning mellom Skolekoret og publikum om hvem som som sang høyest i "ja vi elsker".

Dagens taler 2. var Turid Fredriksen, som også hold en fin tale. Hennes hovedbudskap var viktigheta av samhold i bygda. Hun fikk som godtgjørelse en spesialtrykt t-skjorte med norsk flagg og påskriften ”Årets 17 mai taler”, - uten årstall!

   
   
 
 

Kort om bygda 9153 ROTSUND

Hvor ligger Rotsund?
Rotsundet er ei grein på Lyngenfjordens østre side mellom Uløy og fastlandet.
Rotsund, Rotsundelv og Ravelseidet er bygdene på fastlandssida, her er Rotsund brukt som et samlenavn på de tre bygdene. På Uløysida av Rotsundet ligger Havnnes som fra gammelt av er et kjent og viktig handelssted. Lengst nord i sundet ligger Uløybukt

Navnet
Opphavet til stedsnavnet Rotsund, lokal uttale = råttsund, har i ulik litteratur to forskjellige forklaringer:
1 Av slektsnavnet Landrotten 
2 Av det samiske ordet rothu = krattskog

Næringsgrunnlag
De viktigste næringene i bygda er jordbruk, fiske, fiskeoppdrett, turisme, rederi, handel og industri. Rotsund har kirke, barne / ungdomsskole, barnehage og samfunnshus. 

Aktiviteter, lag og foreninger:  

Havnnes kulturfestival  (Havnnesfestivalen) Populær kulturfestival med et stort oppbud av artister, selgere, forelesere mm. Delarrangement i Rotsund kapell og Rotsundelv samfunnshus.

RIL  Rotsundelv idrettslag har skigruppe, fotball, trim og turrenn. Laget arrangerer blant annet:
Sikkamarsjen   Rennet går årlig den første søndagen i september.
Pilterirennet     Turrenn rundt påsketider. Klasser for aktive og for mosjonister.

Reinrosa 4H

Kapellforeninga

Friluftsgudstjeneste på Sikkajavre  Arrangeres hvert år på skjærtorsdag 

Friluftsgudstjeneste i Pilteri   Ved gammen, omtrent hvert år.

Sanitetsforeninga, redningsforeninga Sjøsprøyt, skytterlaget, grendelaget

 

   
Nyttige linker:
Framtid i Nord
Nordlys
Fremover
Altaposten
VG
Dagbladet
Nettavisen_TV2
Aftenposten
Dine Penger
Hegnar Online
Nrk
P4
Siste
DN
N24
Sparebank 1
Dnb
Focus Bank
Postbanken
1881 Opplysningen
Posten
Telefonkatalogen
SAS_Braathens
Norwegian
DinSide
Ordboken Clue
IT-Avisen
Odin
Chess
Telenor
Aetat
Valutakalkulator
 
VG - nett blir kontinuerlig oppdatert